Foglalkozás-egészségügyi alapellátás


A Munkavédelemről szóló 1993 évi XCIII. Törvény 58.§ alapján megjelent 89/1995 Kormányrendelet, az ennek módosítására kiadott 70/2007 (IV.14.) Korm. rendelet, és a 27/1995 NM Rendelet, ill az ennek módosítására kiadott 30/1998 EüM Rendelet és 18/2007 SZMM Rendelet alapján foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtunk.


A szolgáltatás díja a cégekkel, üzemekkel történő megállapodás szerinti.

A szolgálat az alapszolgáltatás keretében végzi:

  • az előzetes és időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatokat,
  • a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek kivizsgálását,
  • a munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak írásban dokumentált vizsgálatát öt évente,
  • az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadást,
  • a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos, egészséget, biztonságot érintő kérdésekkel összefüggő felvilágosítást,
  • a munkakörhöz kötött védőoltásokkal kapcsolatos feladatokat,
  • a munkakörhöz kötött gépkezelői alkalmassági vizsgálatok végzését,
  • rendszeres adatszolgáltatást végez a foglalkozás-egészségügy szakmai felügyeletét ellátó országos és regionális intézetek (OMMF, ÁNTSZ) felé.