Foglalkozás-egészségügyi alapellátás


A Munkavédelemről szóló 1993 évi XCIII. Törvény 58.§ alapján megjelent 89/1995 Kormányrendelet, az ennek módosítására kiadott 70/2007 (IV.14.) Korm. rendelet, és a 27/1995 NM Rendelet, ill az ennek módosítására kiadott 30/1998 EüM Rendelet és 18/2007 SZMM Rendelet alapján foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtunk az alábbiak szerint:


A szolgáltatás díja a cégekkel, üzemekkel történő megállapodás szerinti.

A szolgálat az alapszolgáltatás keretében végzi:

 • az előzetes és időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatokat,
 • a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek kivizsgálását,
 • a munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak írásban dokumentált vizsgálatát öt évente,
 • az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadást,
 • a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos, egészséget, biztonságot érintő kérdésekkel összefüggő felvilágosítást,
 • a munkakörhöz kötött védőoltásokkal kapcsolatos feladatokat,
 • a munkakörhöz kötött gépkezelői alkalmassági vizsgálatok végzését,
 • rendszeres adatszolgáltatást végez a foglalkozás-egészségügy szakmai felügyeletét ellátó országos és regionális intézetek ( OMMF, Népegészségügyi Intézet) felé.

 • MUNKAKÖRI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOK
 • A szerződött üzemek dolgozóinak előzetes, időszakos, soron kívüli és záró munkaköri alkalmassági vizsgálata. Munkakörtől függetlenül minden dolgozót évente legalább egy alkalommal időszakos alkalmassági vizsgálatra hívunk.
 • Külföldi munkavállalás esetén egyéni alkalmassági vizsgálat.
 • Személyi higiénés vizsgálat – egyéni alkalmassági vizsgálat egészségügyi kiskönyv érvényesítésével.
 • Műszeres hallásvizsgálat szűrő audiométerrel

 • GÉPJÁRMŰVEZETŐK ORVOSI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATA
 • 1. és 2. csoportba tartozó gépjárművezetők (hivatásos és nem hivatásos) jogosítványának megújítása, szükség esetén kiegészítő belgyógyászati vizsgálat végzése

 • GÉPKEZELŐI ALKALMASSÁG ORVOSI VIZSGÁLATA
 • Könnyű – és Nehézgépkezelők vizsgálata minden kategóriában.

 • HAJÓSOK ORVOSI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATA
 • A kedvtelési célú vízijárművet vezető személy egészségi alkalmasságának megállapítása (sporthajó, kishajó vezetők vizsgálata)

 • LŐFEGYVERTARTÓK ORVOSI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATA
 • A 366/2010 (XII.30.)Kormányrendelet szerint
 • l. Csoport : lőfegyvert munkakörükből eredően tartani szándékozó ill. tartó személyek orvosi alkalmasságának vizsgálata és pszichológiai vizsgálatra utalása
 • II. Csoport: lőfegyvert tartani szándékozó ill. tartó személyek orvosi alkalmassági vizsgálata

 • VÉDŐOLTÁSOK BEADÁSA
 • Munkakörhöz kötötten kötelező védőoltások beadása a szerződött üzemek dolgozóinak – ezeket a védőoltásokat a vonatkozó rendelet szerint a munkáltató fizeti
 • Szezonális védőoltások és külföldre utazók ajánlott védőoltásainak megtervezése és beadása egyéni igények szerint – ezeket a védőoltásokat a páciens fizeti

 • SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG
 • egyéni vállalkozók tevékenységének foglalkozás-egészségügyi véleményezése
 • a munkavédelmi szolgálattal együttműködve biológiai kockázatbecslés végzése